Trình bày các bước để giúp người dùng tìm kiếm nhanh một từ (hoặc dãy kí tự) trong văn bản?

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm phần văn bản

  • Bước 1: Mở tệp Trang_oi.docx.
  • Bước 2: Trong bảng chọn Home chọn nút lệnh Tin học 7 VNEN Bài 1: Tìm kiếm và thay thế | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN hoặc ấn tổ hợp phím Ctrl + F thì sẽ hiện ra phần được tô bằng màu xanh bên dưới để bạn nhập từ muốn tìm kiếm.
  • Bước 3: Khi bạn nhập cụm từ Trăng ơi và nhấn Enter, khi đó các cụm từ tìm được trong văn bản sẽ được đánh dấu.

* Để Huỷ bỏ việc tìm kiếm, nháy chuột vào nút x ở phía trên bên phải của khung Navigation

Ví dụ: Nhập cụm từ trăng ơi và nhấn Enter, khi đó các cụm từ tìm được trong văn bản sẽ được đánh dấu

2. Thay thế

  • Bước 1: Trong bảng chọn Home chọn nút lệnh Tin học 7 VNEN Bài 1: Tìm kiếm và thay thế | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN khi đó hộp thoại Find and Replace (Tìm và thay thế) sẽ xuất hiện với trang Replace.
  • Bước 2: Nhập từ, cụm từ muốn tìm kiếm tại ô trống Find What và từ hoặc cụm từ thay thế tại ô Replace with.
  • Có thể nháy chọn nút lệnh Replace All để thay thế tất cả các trường hợp được tìm thấy.

Bài làm:

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Tin 7 VNEN