Dưới đây là bảng số liệu hàng tồn kho của một công ty, người ta tạo một biểu đồ biểu diễn trực quan số lượng àng tồn kho...

  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động vận dụng

Dưới đây là bảng số liệu hàng tồn kho của một công ty, người ta tạo một biểu đồ biểu diễn trực quan số lượng àng tồn kho của từng sản phẩm qua các năm. Em hãy tạo bảng tính HangTonKho. xlsx, sau đó tạo biểu đồ để được biểu đồ như hình dưới đây. Chia sẽ kết quả với bạn.

Giải vnen tin 7 bài 15: Chỉnh sửa biểu đồ

Bài làm:

Bước 1: Dùng chuột kéo thả các cột mình sử dụng để vẽ biểu đồ

Giải vnen tin 7 bài 15: Chỉnh sửa biểu đồ

Bước 2: Chọn trong dải Insert một trong các biểu tượng vẽ biểu đồ:

Giải vnen tin 7 bài 15: Chỉnh sửa biểu đồ

Bước 3: Nhấn vào dạng biều đồ ta cần vẽ:

Giải vnen tin 7 bài 15: Chỉnh sửa biểu đồ

+ Khi chọn biểu đồ dạng đã được khoanh đỏ thì sẽ hiện ra một số dạng mẫu để chúng ta lựa chọn:

Giải vnen tin 7 bài 15: Chỉnh sửa biểu đồ

+ Cuối cùng ta chọn vào dạng biểu đồ ta định vẽ:

Kết quả

Giải vnen tin 7 bài 15: Chỉnh sửa biểu đồ

  • 122 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Tin 7 VNEN