Hãy gợi ý cách sửa những nội dung không chính xác ở trên sao cho nhanh nhất.

  • 1 Đánh giá

2. Hãy gợi ý cách sửa những nội dung không chính xác ở trên sao cho nhanh nhất.

Bài làm:

Sử dụng công cụ Giải tin học 7 vnen bài 1: Tìm kiếm và thay thế trong word để tìm và sửa lỗi.

Trong đó:

  • Giải tin học 7 vnen bài 1: Tìm kiếm và thay thế: Công cụ tìm kiếm nhanh một kí tự (hoặc dãy kí tự) nào đó trong văn bản.
  • Giải tin học 7 vnen bài 1: Tìm kiếm và thay thế: Giúp người dung tìm nhanh dãy kí tự trong văn bản và thay thế dãy kí tự tìm được bằng kí tự khác.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Tin 7 VNEN