Khởi động chương trình bảng tính NhungBoPhimHay.xlsx: Thực hiện các thao tác sắp xếp tăng dần theo độ dài

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 95 sgk vnen tin học 7

Bài thực hành số 2

Khởi động chương trình bảng tính NhungBoPhimHay.xlsx

a. Thực hiện các thao tác sắp xếp tăng dần theo độ dài

b. Thực hiện các thao tác sắp xếp giảm dần theo thời điểm công chiếu

Giải vnen tin 7 bài 12: Sắp xếp dữ liệu

Bài làm:

Khởi động chương trình Excel bằng cách nhấp vào biểu tượng Tin học 7 VNEN Bài 12: Sắp xếp dữ liệu | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN sau đó chọn File -> Open để mở bảng tính NhungBoPhimHay. xlsx

Giải vnen tin 7 bài 12: Sắp xếp dữ liệu

a. Thực hiện các thao tác sắp xếp tăng dần theo độ dài

Bước 1: Dùng chuột chọn cột độ dài:

Giải vnen tin 7 bài 12: Sắp xếp dữ liệu

Bước 2: Nhấn vào biểu tượng Tin học 7 VNEN Bài 12: Sắp xếp dữ liệu | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN trên dải Home thì lúc đó sẽ có hộp thoại hiện ra

Giải vnen tin 7 bài 12: Sắp xếp dữ liệu

Bước 3: Để sắp xếp từ thấp đến cao bạn chọn vào Tin học 7 VNEN Bài 12: Sắp xếp dữ liệu | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN sau khi chọn xong sẽ có một hộp thoại nữa hiện lên:

Giải vnen tin 7 bài 12: Sắp xếp dữ liệu

Khi hộp thoại này hiện lên bạn nhấn Sort thì lúc này bảng tính của bạn sẽ được sắp xếp

Kết quả:

Giải vnen tin 7 bài 12: Sắp xếp dữ liệu

b. Thực hiện các thao tác sắp xếp giảm dần theo thời điểm công bố.

Bước 1: Dùng chuột chọn cột thời điểm công bố:

Giải vnen tin 7 bài 12: Sắp xếp dữ liệu

Bước 2: Nhấn vào biểu tượng Tin học 7 VNEN Bài 12: Sắp xếp dữ liệu | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN trên dải Home thì lúc đó sẽ có hộp thoại hiện ra

Giải vnen tin 7 bài 12: Sắp xếp dữ liệu

Bước 3: Để sắp xếp từ cao đến thấp thì bạn chọn Tin học 7 VNEN Bài 12: Sắp xếp dữ liệu | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN sau khi chọn xong sẽ có một hộp thoại nữa hiện lên:

Giải vnen tin 7 bài 12: Sắp xếp dữ liệu

Khi hộp thoại này hiện lên bạn nhấn Sort thì lúc này bảng tính của bạn sẽ được sắp xếp

Kết quả:

Giải vnen tin 7 bài 12: Sắp xếp dữ liệu

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Tin 7 VNEN