Hãy đọc tình huống dưới đây để trả lời các câu hỏi. Sau đó hãy chia sẻ với bạn bè vào báo cáo với thầy cô giáo.

  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động vận dụng

Hãy đọc tình huống dưới đây để trả lời các câu hỏi. Sau đó hãy chia sẻ với bạn bè vào báo cáo với thầy cô giáo.

Bài làm:

a. Người quản lí đã thực hiện những thao tác để bổ sung thêm vào các cột và các hàng cho bảng tính là: chèn cột và chèn hàng vào bảng tính.

b. Giá nhập của các mặt hàng có đơn vị tính khác nhau sẽ không thuận lợi cho việc tính toán sau này bởi vì có thể sau này chúng ta khi nhập một mặt hàng về thì có thể sẽ không phải là đơn vị tính như cũ nữa.

c. Không nên đặt tiêu đề giống nhau cho hai cột trong cùng một bảng vì nó sẽ rất dễ gây nhầm lẫn khi chúng ta cần xử lí dữ liệu.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Tin 7 VNEN