Sau khi kẻ khung và đường lưới cho bảng tính Phiếu điểm cá nhân, bạn Dũng đã tiếp tục kẻ hai đường nét đậm (trên và dưới) cho hàng cuối cùng của bảng tính...

  • 1 Đánh giá

2. Kẻ khung cho bảng

a. Đọc nội dung dưới đây để biết thao tác thực hiện kẻ khung cho bảng tính.

b. Sau khi kẻ khung và đường lưới cho bảng tính Phiếu điểm cá nhân, bạn Dũng đã tiếp tục kẻ hai đường nét đậm (trên và dưới) cho hàng cuối cùng của bảng tính. Kết quả nhận được như hình dưới đây. Em hãy cho biết bạn Dũng đã thực hiện các thao tác như thế nào để nhận được bảng tính như vậy?

Giải vnen tin 7 bài 10: Định dạng phông chữ và kẻ khung cho bảng tính

Bài làm:

Để có thể có thể kẻ khung cho bảng tính bạn giữ chuột và bôi đen bảng tính cần để kẻ. Sau đó bạn chọn vào biểu tượng:

Giải vnen tin 7 bài 10: Định dạng phông chữ và kẻ khung cho bảng tính

Trong dải Home

+ Sau khi bạn nhấp vào biểu tượng sẽ hiển thị lên hộp thoại:

Giải vnen tin 7 bài 10: Định dạng phông chữ và kẻ khung cho bảng tính

+ Để có thể kẻ viền theo yêu cầu của để bài bạn có thể chọn các biểu tượng tương ứng.

Trong đề bài trên thì bạn Dũng đã chọn các biểu tượng là:

Giải vnen tin 7 bài 10: Định dạng phông chữ và kẻ khung cho bảng tính Kẻ đường viền cho bảng.

Giải vnen tin 7 bài 10: Định dạng phông chữ và kẻ khung cho bảng tính Kẻ đường nét đậm trên và dưới cho bảng.

Kết quả cuối cùng chúng ta có:

Giải vnen tin 7 bài 10: Định dạng phông chữ và kẻ khung cho bảng tính

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Tin 7 VNEN