Theo em, sau khi một biểu đồ được tạo ra, có thể thay đổi dạng biểu đồ được không?

  • 1 Đánh giá

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Theo em, sau khi một biểu đồ được tạo ra, có thể thay đổi dạng biểu đồ được không?

Em hãy chia sẻ với các bạn cách thay đổi biểu đồ, nếu được.

Bài làm:

- Ta vẫn có thể thay đổi được biểu đồ sau khi đã tạo.

- Cách thay đổi: Các bạn chỉ cần nhấn chuột vào biểu đồ vừa tạo sau đó chọn. Biểu đồ khác thay thế là được.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021