Giải vnen tin 7 bài 11: Định dạng dữ liệu số trong bảng tính

  • 1 Đánh giá

Giải bài 11: Định dạng dữ liệu số trong bảng tính - Sách VNEN tin học lớp 7 trang 86. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Hãy xung phong đọc trước cả lớp thông tin trong bảng sau và cho biết định dạng số như thế nào trong bảng tính thì dễ quan sát và dễ đọc?

Giải vnen tin 7 bài 11: Định dạng dữ liệu số trong bảng tính

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Định dạng số

a. Hãy đọc nội dung dưới đây để biết về các kiểu định dạng số và cách thực hiện thao tác định dạng số trong bảng tính (sgk)

b. Trong hai ô A2 và B2 của trang tính tương ứng chứa các số 4.25 và 3.14, còn ô C2 có công thức = A2 + B2 và hiển thị kết quả đúng là 7.39. Hãy giải thích tại sao sau khi chọn hai ô A2 và B2 rồi nháy nút lệnh Tin học 7 VNEN Bài 11: Định dạng dữ liệu số trong bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN để bỏ hết các chữ số thập phân trong hai ô này, nhưng kết quả ở ô C2 không thay đổi.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Định dạng số có dấu phân tách hàng nghìn

a. Hãy đọc nội dung sau đây để biết cách định dạng số có dấu phẩy tách hàng nghìn.

b. Hãy chỉ ra các bước cần thực hiện để định dạng dữ liệu diện tích và dân số của một số nước cho trong bảng tính hình a sao cho kết quả sau khi định dạng giống như hình b.

Giải vnen tin 7 bài 11: Định dạng dữ liệu số trong bảng tính

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

Làm bài thực hành sau:

(1) Mở tệp bảng tính Phieu diem ca nhan. xlsx

(2) Sử dụng định dạng số có dấu phân tách hàng nghìn để định dạng tất cả các điểm số thống nhất có một chữ số phần thập phân và kết quả nhận được như sau:

Giải vnen tin 7 bài 11: Định dạng dữ liệu số trong bảng tính

(3) Các điểm số đang được định dạng số có dấu phân tách hàng nghìn. Chọn tất cả các điểm số và căn lề trái, giữa, phải theo cột và cho biết các dữ liệu đó có được căn biên theo các nút đó hay không?

(4) Chọn tất cả các điểm số và định dạng lại bằng cách nháy chọn nút lệnh Tin học 7 VNEN Bài 11: Định dạng dữ liệu số trong bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN. Hãy cho biết các điểm số được định dạng lại như thế nào?

(5) Sử dụng hai nút lệnh Tin học 7 VNEN Bài 11: Định dạng dữ liệu số trong bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN để quy định các điểm số có một chữ số sau phần thập phân.

(6) Các điểm số hiện đang được định dạng Number. Chọn tất cả các điểm số và căn lền trái, giữa, phải theo cột và cho biết các dữ liệu có được căn biên theo các nút đó hay không?

(7) Ghi lại tệp bảng tính và thoát khỏi chương trình bảng tính.

=> Xem hướng dẫn giải

D. Hoạt động vận dụng

Đối với các bảng tính có dữ liệu số lớn, việc định dạng lại các số sao cho dễ đọc và dễ quan sát là rất cần thiết. Với bảng tính Danh sách các quốc gia theo diện tích và dân số, em sẽ chọn lại định dạng nào cho các cột dữ liệu số? Nếu em tạo bảng tính được như mãu, hãy chia sẽ kết quả cho các bạn cùng biết nhé:

Giải vnen tin 7 bài 11: Định dạng dữ liệu số trong bảng tính

=> Xem hướng dẫn giải

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Định dạng tiền tệ Trong thực tiễn, có nhiều bảng tính chứa dữ liệu số là tiền tệ. Ví dụ cột Giá nhập và cột Thành tiền trong bảng tính Thống kê hàng nhập dưới đây là dữ liệu tiền tệ. Tuy nhiên, định dạng số trong các cột này không phải là định dạng tiền tệ. Nút lệnh Accounting Number Format trong nhóm lệnh Number của bảng chọn Home sẽ giúp ta thực hiện các định dạng tiền tệ khác nhau. Khi về nhà, em và các bạn có thể cùng nhau khám phá cách định dạng tiền tệ.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 63 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Tin 7 VNEN