Thực hiện các công việc sau: Mở trang tính Bảng điểm tổng kết học kì I lớp 7A; Đặt hướng in ngang

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Các chế độ xem bảng tính trước khi in (sgk)

2. Điều chỉnh ngắt trang (sgk)

3. Đặt lề và hướng giấy in (sgk)

4. In trang tính (sgk)

C. Hoạt động luyện tập

Câu 1: Trang 123 sgk vnen tin học 7

Thực hiện các công việc sau.

(1) Mở trang tính Bảng điểm tổng kết học kì I lớp 7A

(2) Đặt hướng in ngang

(3) Xem trước khi in

(4) Điều khiển ngắt trang

(5) Mở vùng điều khiển in

Bài làm:

(1) Mở trang Bảng điểm tổng kết học kì I lớp 7A

Giải vnen tin 7 bài 16: Trình bày và in bảng tính

(2) Các trang in được đặt kích thước lề ngầm định với hướng giấy in đứng.

+ Dùng các lệnh trong nhóm Page Setup trên dải lệnh Page Layout để diều chỉnh.

  • B1: mở dải lệnh Page Layout
  • B2: ở hộp thoại Page Setup chọn margins
  • B3: chọn Custom margins để tùy chỉnh lề.

+ Các kích thước lề được hiển thị trong các ô Top, Bottom, Right, Left

  • B4: thay đổi số trong các ô trên để thiết đặt lề.

Giải vnen tin 7 bài 16: Trình bày và in bảng tính

+ Ở hộp thoại Page chọn Portrait cho hướng giấy đứng hoặc Landscape cho hướng giấy ngang

Giải vnen tin 7 bài 16: Trình bày và in bảng tính

(3) Xem trước khi in để kiểm tra xem lại những gì chúng ta sẽ in.

(4) Chương trình sẽ tự động phân chia trang tính ra thành các trang nhỏ.

+ Để điều chỉnh ngắt trang như ý muốn, sử dụng lệnh Page Break Preview.

+ Khi đó trang tính hiển thị thành 2 trang in page1 page2 ngăn cách bởi dấu ngắt trang màu xanh.

Giải vnen tin 7 bài 16: Trình bày và in bảng tính

- Để gộp chúng lại theo ý muốn ta đưa con trỏ vào dấu ngắt trang không hợp lý và kéo thả chúng đến vị trí mong muốn.

- Kết thúc điều chỉnh bằng cách chọn chế độ Normal trên thanh công cụ.

(5)

  • B1: chọn lệnh Print trên bảng chọn File
  • B2: nháy chuột vào nút Print

Giải vnen tin 7 bài 16: Trình bày và in bảng tính

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Tin 7 VNEN