Trong bảng tính DanSoTheGioi.xlsx được tạo ở phần Hoạt động vận dụng của Bài 14, các ô B2, C2..., H2 đều có chữ "Năm"...

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

Trong bảng tính DanSoTheGioi.xlsx được tạo ở phần Hoạt động vận dụng của Bài 14, các ô B2, C2..., H2 đều có chữ "Năm" và trên biểu đồ, ở trục ngang chữ "năm" được lặp lại nhiều lần.

Tại sao khi thay đổi bảng dữ liệu (hình a), bằng các thao tác như trong Hoạt động vận dụng của bài 14 thì kết quả nhận được giống như hình c mà không phải là biểu đồ cột như hình b?

Giải vnen tin 7 bài 15: Chỉnh sửa biểu đồ

Giải vnen tin 7 bài 15: Chỉnh sửa biểu đồ

Giải vnen tin 7 bài 15: Chỉnh sửa biểu đồ

Bài làm:

Hai biểu đồ khác nhau bởi vì trong hình (c) khi chữ “Năm” được tách riêng ra một ô thì lúc này khi tạo biểu đồ chương trình sẽ hiểu nó sẽ trình bày 2 cột để người đọc có thể dễ hình dung hơn.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Tin 7 VNEN