Quan sát một trang tính lưu danh sách một số bộ phim hay dành cho thiếu nhi như hình bên:

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

Quan sát một trang tính lưu danh sách một số bộ phim hay dành cho thiếu nhi như hình bên:

Giải vnen tin 7 bài 3: Bước đầu trình bày bảng tính

Hãy cho biết có những kiểu dữ liệu nào trong bảng sau đây đã được nhập vào trang tính (Hãy đánh dấu x vào ô nếu có dữ liệu kiểu tương ứng)

Giải vnen tin 7 bài 3: Bước đầu trình bày bảng tính

Bài làm:

Giải vnen tin 7 bài 3: Bước đầu trình bày bảng tính

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Tin 7 VNEN