Tạo bảng tính Phieu diem ca nhan.xlsx và thực hiện việc thay độ rộng cột, độ cao hàng và căn biên dữ liệu phù hợp...

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

Thực hiện các thao tác sau để kẻ khung cho bảng tính:

(1) Tạo bảng tính Phieu diem ca nhan.xlsx và thực hiện việc thay độ rộng cột, độ cao hàng và căn biên dữ liệu phù hợp. Dữ liệu về điểm trong bảng tính có thể nhập tùy ý, theo thang điểm 10 và chính xác đến 0,5

(2) Thực hiện kẻ khung cho bảng tính như sau:

Giải vnen tin 7 bài 10: Định dạng phông chữ và kẻ khung cho bảng tính

(3) Lưu bảng tính và thoát khỏi Excel

Bài làm:

Thực hiện các sau để kẻ khung cho bảng tính:

(1) Tạo bảng tính Phieu diem ca nhan. xlsx và thực hiện việc thay đổi độ rộng cột, độ cao hàng và căn biên dữ liệu. Dữ liệu về điểm trong bảng tính có thể nhập tuỳ ý, theo thang điểm 10 và chính xác đến 0.5.

Bước 1: Tạo bảng tính ta có:

 Giải vnen tin 7 bài 10: Định dạng phông chữ và kẻ khung cho bảng tính

Bước 2: Để thay đổi độ rộng của cột với của hàng đầu tiên ta cần chọn chọn hoặc hàng cần thay đổi:

Giả sử ta cần chọn cột điểm thi:

 Giải vnen tin 7 bài 10: Định dạng phông chữ và kẻ khung cho bảng tính

Sau đó bạn di chuyển chuột đến góc trên cột cần thay đổi độ rộng thì lúc nãy sẽ xuất hiện biểu tương như hình bên dưới. Tiếp đó bạn chỉ cần di chuyển để thay đổi được độ rộng theo bạn mong muốn:

 Giải vnen tin 7 bài 10: Định dạng phông chữ và kẻ khung cho bảng tính

+ Để có thể thay đổi được hàng thì cách làm cũng tương tự như thay đổi độ rộng của cột.

Bước 3: Để căn biên dữ liệu thì các bạn sử dụng các công cụ:

 Giải vnen tin 7 bài 10: Định dạng phông chữ và kẻ khung cho bảng tính

Trong dải Home

+ Kết quả sau khi bạn căn biên nội dung trong bảng tính:

 Giải vnen tin 7 bài 10: Định dạng phông chữ và kẻ khung cho bảng tính

(2) Thực hiện kẻ khung cho bảng tính:

+ Để thực hiện kẻ khung cho bảng tính trước tiên bạn cần bôi đen phần bảng tính bạn chọn sau đó chọn vào biểu tượng:

 Giải vnen tin 7 bài 10: Định dạng phông chữ và kẻ khung cho bảng tính

Trong dải Home

+ Lúc này sẽ có một hộp thoại hiện lên:

 Giải vnen tin 7 bài 10: Định dạng phông chữ và kẻ khung cho bảng tính

+ Tiếp theo bạn chọn vào:  Giải vnen tin 7 bài 10: Định dạng phông chữ và kẻ khung cho bảng tính để kẻ khung cho bảng tính

Kết quả:

 Giải vnen tin 7 bài 10: Định dạng phông chữ và kẻ khung cho bảng tính

(3) Để lưu lại bảng tính bạn chọn File -> Save As hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + S

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021