Giải vnen tin 7 bài: Thực hành tổng hợp 1

  • 1 Đánh giá

Giải bài: Thực hành tổng hợp 1 - Sách VNEN tin học lớp 7 trang 77. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

1. Em hãy lập bảng tính thống kê chiều cao, cân nặng rồi tính chỉ số khối cơ thể của các bạn trong tổ em theo mẫu:

Giải vnen tin 7 bài: Thực hành tổng hợp 1

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tính chiều cao trung bình của tất cả các bạn trong tổ, cân nặng trung bình của tất cả các bạn trong tổ, tìm xem bạn nào cao nhất, bạn nào thấp nhất, bạn nào nặng cân nhất, bạn nào nhẹ cân nhất, sau đó ghi vào giá trị bảng tính, trình bày sao cho thích hợp.

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

Thực hiện những công việc sau:

(1) Lập trang tính như hình dưới đây, điền thông tin vào các cột Họ và tên, Chiều cao, cân nặng. Tại cột chỉ số BMI, nhập công thức vào ô F4 như sau = E4/(D4*D4).

Sau đó, sao chép công thức này xuống các ô còn lại, từ ô F5 đến ô F8.

(2) Trong cột Phân loại, điền đầy đủ các mức Béo, Gầy, Bình thường theo quy tắc như trong đề bài

(3) Nhập các hàm tính toán tương ứng trong các ô D10, E10, D11, E11, D12, E12

(4) Lưu bảng tính với tên BMI.xlsx

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động vận dụng

Tạo dãy Fibonaccia

Em có thể dùng Excel để tính các số Fibonacci thứ nhất đến số Fibonacci thứ 50 theo hai mẫu dưới đây được không? Nếu được hãy chia sẻ với bạn bè của mình.

=> Xem hướng dẫn giải

D. Hoạt động tìm tòi, mở rộng

Hãy đọc nội dung sau đây, tìm hiểu cách sử dụng hàm IF để tính toán một cách tự động theo công thức

=> Xem hướng dẫn giải


  • 38 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Tin 7 VNEN