Hãy xung phong đọc trước cả lớp thông tin trong bảng sau và cho biết định dạng số như thế nào trong bảng tính thì dễ quan sát và dễ đọc?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

Hãy xung phong đọc trước cả lớp thông tin trong bảng sau và cho biết định dạng số như thế nào trong bảng tính thì dễ quan sát và dễ đọc?

Giải vnen tin 7 bài 11: Định dạng dữ liệu số trong bảng tính

Bài làm:

+ Thông tin trong bảng biểu hiện danh sách quốc gia theo diện tích và dân số.

+ Định dạng số về diện tích và dân số của Mĩ sẽ dễ đọc hiểu hơn là Trung Quốc bởi vì nó giúp chúng ta dễ nhìn khi có dấu phân tách hàng nghìn cho chúng ta dễ đọc hơn.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Tin 7 VNEN