Tìm hiểu các đối tượng đồ họa

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

Tìm hiểu các đối tượng đồ họa

Tính năng đồ họa của Word năm 2010 bao gồm:

Giải vnen tin 7 bài 2: Vẽ hình trong văn bản

Trong đó:

Giải vnen tin 7 bài 2: Vẽ hình trong văn bản

Để tạo một hình mới, Nháy chuột và một trong năm biểu tượng nói trên để tạo ra hình mong muốn.

- Với Tin học 7 VNEN Bài 1: Tìm kiếm và thay thế | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN: Chọn ảnh để chèn vào trong phần soạn thảo văn bản

- Chọn Insert -> Picture sau đó chọn ảnh cần chèn vào phần văn bản cần soạn thảo và nhấn Insert thì ảnh sẽ được tự động chèn vào văn bản.

Giải vnen tin 7 bài 2: Vẽ hình trong văn bản

- Với Tin học 7 VNEN Bài 1: Tìm kiếm và thay thế | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN: Chọn ảnh từ trên Internet để chèn vào phần văn bản soạn thảo.

- Với Tin học 7 VNEN Bài 1: Tìm kiếm và thay thế | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN: Chọn một trong những mẫu hình vẽ của Word

Chọn Insert -> Shapes và chọn các hình khối bạn muốn chèn vào

Giải vnen tin 7 bài 2: Vẽ hình trong văn bản

- Với Tin học 7 VNEN Bài 1: Tìm kiếm và thay thế | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNENTin học 7 VNEN Bài 1: Tìm kiếm và thay thế | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN: Cách làm tương tự như như chèn với Shapes

Bài làm:

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Tin 7 VNEN