DiemKhaoSat. xlsx được cô giáo nhập thêm dữ liệu để tính toán như sau:

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

DiemKhaoSat. xlsx được cô giáo nhập thêm dữ liệu để tính toán như sau:

Giải vnen tin 7 bài 8: Sử dụng các hàm để tính toán

Hãy thảo luận đề đưa ra cách:

Tính điểm trung bình môn Toán của các bạn trong bảng ghi vào ô C17, điểm trung bình môn Ngữ Văn ghi vào ô D17, Cách tình của em có hiệu quả không nếu số học sinh của lớp là 50 bạn.

Bài làm:

- Một số cách để tính điểm trung bình môn Toán và Ngữ văn của các bạn là:

  • Cách 1: Chúng ta có thể dùng máy tình cầm tay để tính điểm trung bình môn Toán và Ngữ Văn của các bạn sau đó ghi kết quả vào bảng tính.
  • Cách 2: Chùng ta sẽ sử dụng các hàm trong Excel để tính toán.
  • 10 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021