Thao tác định dạng phông chữ bằng cách sử dụng các nút lệnh trên đây trong Excel cũng giống như trong Word. Từ sự tương tự này, hãy chỉ ra cho các bước định dạng tiêu đề...

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Định dạng phông chữ

a. Bảng tính Phiếu điểm cá nhân thứ hai trên đây đã được định dạng. Định dạng giúp trình bày bảng tính dễ nhìn, làm nổi bật được những phần cần nhấn mạnh, góp phần phân biệt các vùng thông tin và đảm bảo yếu tố thẩm mĩ. Chương trình bảng tính cung cấp các tính năng định dạng khác nhau như định dạng phông chữ và tạo khung cho bảng tính. Hãy đọc nội dung sau đây để hiểu thế nào là định dạng phông chữ và biết cách thực hiện định dạng phông chữ.

b. Thao tác định dạng phông chữ bằng cách sử dụng các nút lệnh trên đây trong Excel cũng giống như trong Word. Từ sự tương tự này, hãy chỉ ra cho các bước định dạng tiêu đề Phiếu điểm cá nhân với các thuộc tính định dạng sau: phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 16, chữ đậm, màu đỏ sẫm, nền màu xanh lá cây.

Bài làm:

Để có thể thực hiện được yêu cầu của đề bài thì các bạn cần sử dụng phần Font trong dải Home

Giải vnen tin 7 bài 10: Định dạng phông chữ và kẻ khung cho bảng tính

  • 21 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Tin 7 VNEN