Em hãy kể một số hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể và quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm của công dân.

  • 1 Đánh giá

Bài tập 2: Em hãy kể một số hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể và quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm của công dân.

Bài làm:

Một số hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể và quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm của công dân:

  • Đua xe, lạng lách đánh võng gây thương tai nạn cho người đi đường
  • Đánh người bị thương tích
  • Các bạn chơi đùa đánh vào vùng nguy hiểm gây đột tử.
  • Chửi bới, xúc phạm nhau chỉ vì những lí do không đáng
  • Bôi xấu danh dự, nhân phẩm của người khác vì ghen tỵ
  • Chồng uống rượu về đánh đập vợ con, nhốt vợ con không cho ra khỏi nhà.
  • Vu khống, vu cáo làm nhục người khác
  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải sbt giáo dục công dân 6, cẩm nang làm bài tập từ A đến Z