Em hãy xác định các hành vi sau đây vi phạm pháp luật gì (hành chính, hình sự, dân sự) hay vi phạm kỉ luật. Bài 1 trang 55 sgk Giáo dục công dân 9

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Bài 1 trang 55 sgk GDCD 9

KhoaHoc mời các bạn cùng theo dõi đáp án chi tiết cho Bài 1 trang 55 sgk Giáo dục công dân 9 và hoàn thiện các câu hỏi bài 15 GDCD 9.

Câu 1: Em hãy xác định các hành vi sau đây vi phạm pháp luật gì (hành chính, hình sự, dân sự) hay vi phạm kỉ luật.

a) Thực hiện không đúng các quy định trong hợp đồng thuê nhà

b) Giao hàng không đúng chủng loại, mẫu mã trong hợp đổng mua bán hàng hoá

c) Trộm cắp tài sản của công dân

d) Lấn chiếm vỉa hè, lòng đường

đ) Sử dụng tài liệu trái quy định trong giờ kiểm tra

ẹ) Vi phạm nội quy an toàn lao động của xí nghiệp

g) Đi xe máy 70 phân khối không có giấy phép lái xe

Bài làm:

Hành viVi phạm pháp luật hành chínhVi phạm pháp luật hình sựVi phạm pháp luật dân sựVi phạm kỉ luật
a) Thực hiện không đúng các quy định trong hợp đồng thuê nhàx
b) Giao hàng không đúng chủng loại, mẫu mã trong hợp đổng mua bán hàng hoáx
c) Trộm cắp tài sản của công dânx
d) Lấn chiếm vỉa hè, lòng đườngx
đ) Sử dụng tài liệu trái quy định trong giờ kiểm trax
e) Vi phạm nội quy an toàn lao động của xí nghiệpx
g) Đi xe máy 70 phân khối không có giấy phép lái xex

Chủ đề liên quan