Getting started Unit 13: Festivals

 • 1 Đánh giá

Đây là phần khởi động của Unit 13 với chủ đề: Festivals (Lễ hội). Phần này sẽ giúp bạn học làm quen với các từ vựng mới và có cái nhìn tổng quan về chủ đề. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập sách giáo khoa.

GETTING STARTED – UNIT 13: FESTIVALS

Work with a partner. Where should these people go on their visits to Viet nam? Why? (Hãy làm việc cùng bạn bên cạnh và nói những người này nên đi đâu khi họ thăm Việt Nam. Tại sao?)

Giải:

 1. Tom likes swimming and sunbathing. (Tôm thích bơi lội và tắm nắng.)
  => Tom should go to beaches. (Tom nên đi đến những bãi biển.)
 2. David is interested in ancient cities. (David quan tâm đến các thành phố cổ.)
  => David should go to Hoi An. (David nên đến Hội An.)
 3. Huckleberry likes mountain-climbing. (Huckleberry thích leo núi.)
  => Huckleberry should go to Sapa. (Huckleberry nên đi Sapa.)
 4. Oliver is keen on pottery. (Oliver quan tâm đến đồ gốm.)
  => Oliver should go to Bat Trang. (Oliver nên đi đến Bát Tràng.)
 5. Robinson is fond of crowded places. (Robinson thích những nơi đông đúc)
  => Robinson should go to Ho Chi Minh City. (Robinson nên đến Thành phố Hồ Chí Minh.)


 • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021