Read Unit 10: Recycling

 • 1 Đánh giá

Phần này sẽ giúp bạn học rèn luyện kĩ năng đọc hiểu thông qua chủ đề Recycling (Tái chế). Bạn học chú ý gạch chân các từ vựng mới và các cách dùng từ thông dụng xuất hiện trong bài. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

READ – UNIT 10: RECYCLING

Dịch bài:

CÁC SỰ KIỆN VỀ VIỆC TÁI SỬ DỤNG

Vỏ xe ô tô

Hàng năm ớ Mỹ, hàng triệu vỏ xe ô tô vứt đi. Nhưng lốp xe có thế được tái sử dụng để làm ống dẫn và lớp phủ sàn nhà. Ngày nay. nhiều người mang giày dép được làm từ vỏ xe ô rô cũ.

Lon nước uống

Hằng năm trên thế giới, người ta vứt bỏ hàng tỉ lon. Ở Oregon, cách đây một vài năm, chính phủ này đã đưa ra một luật mới. Họ nói rằng chắc phải có tiền đặt cọc cho tất cả các loại nước uống. Và số tiền đặt cọc này chỉ được hoàn trả khi người ta mang người ta mang những loại lon này trả lại để tái sử dụng

Chai lọ

Ở Anh, người đưa sữa mang sữa đến cho các gia đình và lấy lại chai không. Sau đó chai không được rửa sạch và làm đầy lại. Cứ mỗi chai sữa được sử dụng lại ba mươi lần.

Thủy tinh

Trong công nghiệp, phần lớn thủy tinh tái sử đều được tái sử dụng. Thúy tinh được thu thập và gửi đến các nhà máy. Ở đó thủy tinh được đập vụn ra, được nấu chảy và được làm thành đồ thùy tinh.

Phân xanh

Nông dân đã tải sử dụng chất thải trong hàng ngàn năm qua. Họ trồng thức ăn cho động vật và dùng phân của chúng đế bón cho những cánh đồng cùa họ. Họ cũng thu thập các chất thải ở trong nhà và trong vườn để làm phân xanh. Phân xanh là một loại phân tự nhiên tuyệt vời. Nó giúp cho cây trồng phát triển.

Ý kiến trong tuần: Một tấn giấy được tái sử dụng tiết kiệm được gần 8 cây

Hãy cho chúng tôi biết.

Chúng tôi rất vui mừng rằng các bạn quan tâm đến việc bào vệ môi trường. Hãy chia sẻ câu chuyện về việc tái sử dụng với độc giả cùa chúng tôi! Các bạn hãy gọi điện hay gửi fax cho chúng tôi theo sổ 5 265 456.

1. Answer.

Giải:

 • a) What do people do with empty milk bottles? (Người ta làm gì với chai sữa rỗng?)
  => People cleaned and refilled empty milk bottles with milk. (Người ta làm sạch và đổ lại chai sữa rỗng với sữa.)
 • b) What happens to the glass when it is sent to the factories? (Điều gì sẽ xảy ra với thủy tinh khi nó được gửi đến các nhà máy?)
  => The glass is broken up, melted and made into new glassware when it is sent to factories. (Thủy tinh bị vỡ, tan chảy và tạo thành thủy tinh mới khi nó được gửi đến các nhà máy.)
 • c) What did the Oregon government do to prevent people from throwing drink cans away? (Chính phủ Oregon đã làm gì để ngăn chặn người dân ném hộp uống đi?)
  => The Oregon government made ạ new law that there must be deposit on all drink cans. The deposit is returned when people bring the cans back for recycling. (Chính phủ Oregon đã đưa ra luật mới cho rằng phải có tiền đặt cọc trên tất cả các lon nước uống. Khoản tiền gửi được trả lại khi mọi người mang lon trở lại để tái chế.)
 • d) What is compost made from? (Phân làm từ gì?)
  => Compost is made from household and garden waste. (Phân hữu cơ được làm từ rác gia đình và rác từ vườn.)
 • e) If you have a recycling story to share, how can you share it? (Nếu bạn có một câu chuyện tái chế để chia sẻ, làm thế nào bạn có thể chia sẻ nó?)
  => If we have a recycling story to share, we can call or fax the magazine at 5 265 456. (Nếu chúng ta có câu chuyện tái chế để chia sẻ, chúng ta có thể gọi hoặc fax cho tạp chí tại số 5 265 456.)

2. Work with a partner. Complete the sentences to make a list of recycled things. (Hãy làm việc với bạn học. Hoàn thành các câu sau để lập danh sách các thứ được tái sử dụng.)

Giải:

 • Car tires are recycled to make pipes and floor coverings. (lốp xe được tái chế để làm đường ống và lớp phủ sàn.)
 • Milk bottles are cleaned and refilled with milk. (Các chai sữa được làm sạch và đổ lại với sữa.)
 • Glass is broken up, melted and made into new glassware. (Thủy tinh được làm vỡ, tan chảy và tạo thành thủy tinh mới.)
 • Drink cans are brought back for recycling. (Chai uống nước có thể được trẻ lại để tái chế.)
 • Household and garden waste is made into compost. (Rác nhà và ở vườn được làm thành phân bón.)

 • 3 lượt xem
Chủ đề liên quan