Write Unit 15: Computers

 • 1 Đánh giá

Phần "Write" sẽ giúp bạn học rèn luyện kĩ năng viết theo chủ đề của unit 15: computers (Máy vi tính). Phần này yêu cầu bạn học vận dụng từ vựng và ngữ pháp đã học một cách hợp lý. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

WRITE – UNIT 15: COMPUTERS

1. Match the words with the numbers in the picture. (Ghép các từ cho sẵn với các con số trong bức tranh.)

Giải:

 1. Monitor screen (màn hình điều khiển)
 2. Icon (mục)
 3. Paper input tray (khay cho giấy)
 4. Power button (nút bật tắt)
 5. Paper (giấy)
 6. Output path (đầu ra)

2. Look at the pictures and the words. Write the instructions on how to use the printer. (Hãy nhìn tranh dùng từ cho sẵn để viết thành lời hướng dẫn về cách sử dụng máy in.)

Giải:

 1. Plug in the printer and turn the power on. (Cắm máy in và bật nguồn.)
 2. Remove the old paper and load the new paper in the paper input fray. (Cắm máy in và bật nguồn.)
 3. Wait for the power button to flash. (Chờ cho nút nguồn sáng.)
 4. Have the pages appear on the screen. (Các trang xuất hiện trên màn hình.)
 5. Click the printer icon on the screen and wait for a few seconds. (Nhấp vào biểu tượng máy in trên màn hình và chờ vài giây.)
 6. The printed paper will get out from the output path in a minute. (Các giấy in sẽ ra khỏi đường dẫn đầu ra trong một phút.)

=> Trắc nghiệm tiếng anh 8 unit 15: Computers (P2)


 • lượt xem
Chủ đề liên quan