Read Unit 9: A first-aid course

  • 1 Đánh giá

Phần này sẽ giúp bạn học rèn luyện kĩ năng đọc hiểu thông qua chủ đề A first-aid course (Một khóa học sơ cứu.). Bạn học chú ý gạch chân các từ vựng mới và các cách dùng từ thông dụng xuất hiện trong bài. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

READ – UNIT 9: A FIRST-AID COURSE

Trường hợp

Sơ cứu

Ngất xỉu

Để bệnh nhân nằm thẳng.

Không cho bệnh nhân ngồi hoặc đứng.

Cho nằm đầu thấp hoặc nâng chân cùa bệnh nhân cao hơn so với mặt phẳng cùa tim.

Không để nạn nhân lạnh.

Khi nạn nhân tỉnh lại thì cho uống môt tách trà

Sốc

Không làm bệnh nhân quá nóng với chăn và áo choàng ngoài.

Không cho bệnh nhân ăn hoặc uống bất cứ thứ gì.

Không cho bệnh nhân uống thuốc hoặc rượu.

Bỏng

Lập tức làm lạnh vết bỏng để hạn chế tối đa tổn thương mô.

Cho vòi nước lạnh chảy trên vùng bị tổn thương (nêu có thể)

Giảm đau với túi chườm đá hoặc nước mát.

Dùng gạc vô trùng dày băng vết thương lại

Choose a correct case for each of the following treatments. (Hãy chọn trưòng hợp sơ cứu đúng cho mỗi cách điều trị sau đây)

Giải:

A. Fainting (ngất xỉu)

  • a) The victim should not sit or stand. (Nạn nhân không nên ngồi hoặc đứng.)
  • c) The victim’s head should be below the level of the heart. (Đầu nạn nhân nên ở dưới nhịp tim.)
  • e) The victim should drink a cup of tea when reviving. (Nạn nhân nên uống một tách trà khi hồi phục.)

B. Shock (Sốc)

  • b) Victim cannot drink wine or beer. (Nạn nhân không thể uống rượu hoặc bia.)

C. Burns (bỏng)

  • d) You should ease the pain with ice or cold water packs. (Bạn nên giảm đau bằng nước đá hoặc túi nước lạnh.)

  • 1 lượt xem
Chủ đề liên quan