Speak Unit 9: A first-aid course

 • 1 Đánh giá

Phần "Speak" sẽ giúp bạn học rèn luyện kĩ năng nói thông qua chủ đề của Unit 9: A first-aid course (Một khóa học sơ cứu.). Bạn học sẽ được học cách hỏi và trả lời về cách đưa ra yêu cầu hoặc đề nghị. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

SPEAK – UNIT 9: A FIRST-AID COURSE

Work with a partner. Look at the phrases and the pictures. Take turns to make and respond to requests, offers and promises. (Hãy làm việc với bạn học. Hãy đọc những cụm từ và xem tranh cho dưới đây rồi luân phiên nhau đưa ra và đáp lại các yêu cầu, đề nghị và lời hứa hẹn.)

Giải:

a.

 • A: Could you give me a bandage, please? (Bạn có thể cho tôi một chút băng gạc)
 • B: Sure. Here you are. ( Chắc chắn rồi. Của bạn đây.)

b.

 • A: I have a bad headache. Could you give me an aspirin, mom? (Con đau đầu quá. Mẹ có thể cho con một viên aspirin được không mẹ?)
 • B: Sure. Here you are. (Chắc chắn rồi. Của con đây.)

c.

 • A: I was bitten by a snake. Could you help me to hold the wound tight? (Tôi bị rắn cắn. Bạn có thể giúp tôi giữ chặt vết thương?)
 • B: Of course. I'll do it right now. (Tất nhiên. Tôi sẽ làm ngay bây giờ.)

d.

 • A: Oh. you have a high temperature. Can I get you some paracetamols? (Oh. Con có nhiệt độ cao quá. Bác sẽ cho cháu mấy viên paracetamol nhé?)
 • B: Yes, please. (Vâng ạ.)

e.

 • A: You broke the vase, Nam. I hope you won’t do it again. (Con lại làm vỡ bình, Nam. Mẹ hy vọng con sẽ không tái phạm lại lần nữa.)
 • B: I promise I won’t. (Con hứa sẽ không tái phạm.)

 • 2 lượt xem
Chủ đề liên quan