Listen Unit 11: Traveling around the world

 • 1 Đánh giá

Lắng nghe cuộc hội thoại của gia đình nhà Jones để hoàn thành bản đồ bị khuyết. Nghe lại nhiều lần để luyện cách phát âm và cách nhấn nhá khi giao tiếp. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

 • Listen

LISTEN – UNIT 11: TRAVELING AROUND VIET NAM

Match the places in the box to their correct positions on the map. (Hãy ghép các nơi chốn trong khung với vị trí của nó trên bản đồ.)

Giải:

 • a. restaurant (nhà hàng)
 • b. hotel (khách sạn)
 • c. bus station (trạm xe buýt.)
 • d. pagoda (chùa)
 • e. temple (đền)

Nội dung bài nghe:

 • Tim: Mom. I'm tired.
 • Mrs. Jones: All right. You go back to the hotel and we'll go to look at the pagoda.
 • Tim: Okay, but how do I get to the hotel?
 • Mrs. Jones: Let me check the map. Oh, yes. It’s Phong Lan Road, just oft the highway.
 • Tim: I rbạnbạnber. See you later.
 • Mrs. Jones: Bye.
 • Shannon: I’m hungry. Mom.
 • Mrs. Jones: Can you wait until after we’ve seen the pagoda. Shannon? The restaurant's in Ho Tay Road. It’s in the opposite the direction from the pagoda.
 • Shannon: Please, Mom. I’m starving!
 • Mr. Jones: I'll take you get something to eat. Shannon. We’ll let your mother go to the pagoda.
 • Shannon: Thanks. Dad. Perhaps we can get some food at the restaurant and tea it beside the river.
 • Mrs. Jones: As you are going in the direction of the bus station, can you book seats on tomorrow’s bus to Ho Chi Minh City? The bus station is just opposite the tourist information center.
 • Mr. Jones: All right.
 • Mrs. Jones: I'll see you back at the hotel.
 • Shannon: How are you going to get to the pagoda. Mom?
 • Mrs. Jones: I’m going to walk over the bridge and take the first road on the left. If I have time. I’ll also visit an old tbạnple, which is just past the pagoda on the same road.
 • Shannon: Bye, Mom. Have a nice time.
 • Mrs. Jones: I will, bye.

Dịch:

 • Tim: Mẹ ơi,con mệt.
 • Bà Jones: Được rồi. Con hãy trở lại khách sạn và mẹ sẽ đi xem chùa.
 • Tim: Ok, nhưng làm sao con có thể đến được khách sạn?
 • Bà Jones: Để mẹ kiểm tra bản đồ. Ồ, đúng rồi. Đó là đường Phong Lan, chỉ thẳng đường cao tốc.
 • Tim: Tạm biệt mẹ. Gặp lại mẹ sau.
 • Bà Jones: Tạm biệt.
 • Shannon: Con đói, mẹ.
 • Bà Jones: Con có thể đợi cho đến khi chúng ta nhìn thấy chùa được không, Shannon? Nhà hàng ở Hồ Tây, phía đối diện hướng từ chùa.
 • Shannon: Mẹ ơi nhưng con đang đói!
 • Ông Jones: Bố sẽ đưa cho con gì đó để ăn, Shannon. Chúng ta sẽ để mẹ đi đến chùa.
 • Shannon: Cảm ơn. Cha. Có lẽ chúng ta có thể lấy một ít thức ăn ở nhà hàng và uống trà bên cạnh dòng sông.
 • Bà Jones: Khi ông đi về phía bến xe buýt, ông có thể đặt chỗ ngồi trên xe buýt vào ngày mai đến Thành phố Hồ Chí Minh được không? Trạm xe buýt đối diện trung tâm thông tin du lịch.
 • Ông Jones: Được rồi.
 • Bà Jones: Mẹ sẽ gặp lại mọi người tại khách sạn.
 • Shannon: Làm thế nào mẹ sẽ đến được chùa hả mẹ?
 • Bà Jones: Mẹ sẽ đi qua cầu và đi theo con đường đầu tiên bên trái. Nếu có thời gian, mẹ cũng sẽ ghé thăm một ngôi đền cũ, nó và chùa trên cùng một con đường.
 • Shannon: Tạm biệt mẹ. Chúc mẹ đi vui vẻ.
 • Bà Jones: Chắc chắn rồi, tạm biệt mọi người.

 • 6 lượt xem
Chủ đề liên quan