Speak Unit 12: A vacation abroad

 • 1 Đánh giá

Phần "speak" sẽ giúp bạn học rèn luyện kĩ năng giao tiếp thông qua chủ đề của Unit 12: A vacation abroad (một kì nghỉ ở nước ngoài), qua đó củng cố từ vựng và ngữ pháp đã học. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

SPEAK – UNIT 12: A VACATION ABROAD

Work in pairs. Complete your itinerary. Use the brochures and flight information. (Hãy làm việc theo cặp. Hoàn thành lịch trình của bạn, sử dụng sách giới thiệu và thông tin về chuyến bay.)

Giải:

 • Depart Los Angeles: Flight 835 at 10.00 on Mon
 • Arrive Boston: At 4.00
 • Accommodation: Atlantic Hotel
 • Sightseeing: Boston University, Museums and Art galleries
 • Depart Boston: Flight 710 at 10.00 on Thursday, 22

Dịch:

 • Khởi hành từ Los Angeles: Chuyến bay 835 lúc 10.00 vào Thứ Hai
 • Đến Boston: Lúc 4,00
 • Chỗ ở: Khách sạn Đại Tây Dương
 • Tham quan: Đại học Boston, Viện bảo tàng và phòng trưng bày nghệ thuật
 • Khởi hành từ Boston: Chuyến bay 710 lúc 10.00 vào Thứ Năm, ngày 22

Hội thoại gợi ý:

 • A: Where shall we stay? (Chúng ta sẽ ở đâu?)
 • B: The Atlantic Hotel is not very expensive and it has a restaurant, a swimming pool and shops. (Khách sạn Đại Tây Dương không đắt cho lắm, và nó có nhà hàng, bể bơi và cửa hàng.)
 • A: What time should we leave Los Angeles? (Chúng ta rời Los Angeles khi nào?)
 • B: There’s a daily flight at 11 am. Would that be OK? (Có chuyến bay hàng ngày vào lúc 11 giờ sang. Ổn không?)

 • 4 lượt xem
Chủ đề liên quan