Getting started Unit 12: A vacation abroad

 • 1 Đánh giá

Đây là phần khởi động của Unit 12 với chủ đề: A vacation abroad (Một kỳ nghỉ ở nước ngoài). Phần này sẽ giúp bạn học làm quen với các từ vựng mới và có cái nhìn tổng quan về chủ đề. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập sách giáo khoa.

GETTING STARTED – UNIT 12: A VACATION ABROAD

1. Match the names of the countries in the box with appropriate pictures / flags. (Hãy ghép tên các nước trong khung với tranh hoặc cờ thích hợp.)

Giải:

 • a. The United States of America.
 • b. Australia
 • c. Thailand
 • d. Britain
 • e. Canada
 • f. Japan

2. Tell your partner which country you would like to visit and why? (Hãy nói với bạn bên cạnh em thích đi thăm nước nào. Tại sao?)

Giải:

 • A: Which country do you want to visit? (Bạn muốn thăm đất nước nào thế?)
 • B: I'd like to visit Australia. (Mình muốn thăm nước Úc.)
 • A: Why? (Tại sao?)
 • B: Because Australian people are friendly. (Vì người Úc rất thân thiện.)

 • 3 lượt xem
Chủ đề liên quan