Listen and read Unit 9: A first-aid course

 • 1 Đánh giá

Lắng nghe đoạn hội thoại giữa cô y tá và Lan để trả lời các câu hỏi. Phần này sẽ giúp bạn học rèn luyện kĩ năng đọc hiểu, chú ý các từ mới và nghe kĩ băng lưu ý cách phát âm các từ vựng. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

 • Listen and read

LISTEN AND READ – UNIT 9: A FIRST-AID COURSE

 • Nurse : Bach Mai Hospital.
 • Lan: This is an emergency. Please send an ambulance to Quang Trung School. A student is hurt.
 • Nurse : Calm down. Can you tell me what happened?
 • Lan : She fell off her bike and hit her head on the road.
 • Nurse: Is she conscious?
 • Lan : Yes, but she had a bad cut on her head. It’s bleeding quite badly.
 • Nurse : Try to stop the bleeding. Use a towel or a handkerchief to cover the wound. Then put pressure on it. Hold it tight.
 • Lan : Will you hurry, please?
 • Nurse : Of course. What is the address of the school?
 • Lan: Ngo Si Lien Lane. It’s between Quang Trung Street and Tran Hung Dao Street.
 • Nurse: The ambulance will be there in about 10 minutes. She mustn’t fall asleep.
 • Lan : All right. I promise I'll keep her awake.

Dịch:

 • Y tá: Bệnh viện Bạch Mai xin nghe.
 • Lan: Có cấp cứu. Xin cô cho xe cứu thương đến trường Quang Trung. Có một học sinh bị thương.
 • Y tá: Bình tĩnh nào. Em có thể cho cô biết chuyện gì đã xảy ra không?
 • Lan: Bạn ẩy ngã xe đạp va đầu xuống đường cô ạ.
 • Y tá: Bạn ấy còn tỉnh không?
 • Lan: Còn tỉnh ạ. nhưng mà bạn ấy bị một vết cắt ở trên đầu. Máu ra nhiều lắm cô ạ.
 • Y tá: Cổ cầm máu cho bạn nhé. Hãy dùng khăn lau hoặc khăn tay để băng vết
 • thương lại. Sau đó đè mạnh lên vết thương và giữ thật chặt nhé.
 • Lan: Cô làm ơn nhanh lên cô nhé.
 • Y tá: Dĩ nhiên rồi. Trường cháu ờ đâu?
 • Lan: Đường Ngô Sĩ Liên, ở giữa đường Quang Trung và đường Trần Hưng Đạo, thưa cô.
 • Y tá: Trong vòng 10 phút nữa xe cứu thương sẽ đến đó. Bạn cháu không được ngất đi đâu nhé.
 • Lan: Dạ. Cháu hứa sẽ giữ cho bạn ấy tinh.

1. Practice the dialogue with a partner (Hãy luyện hội thoại với bạn học.)

2. Select the topics covered in the dialogue. (Bây giờ hãy chọn ra những vấn đề được đề cập đến trong hội thoại.)

Giải:

 • a) describing the condition of the injured person. (mô tả tình trạng của người bị thương)
 • b) asking for the address (hỏi xin địa chỉ)
 • c) asking about the condition of the injured person (hỏi về tình trạng của người bị thương)
 • d) asking for advice (Xin lời khuyên)
 • e) giving first-aid instructions (hướng dẫn sơ cứu)
 • f) arranging for an ambulance (cho xe cứu thương đến)
 • g) saying the injured person’s name (Hỏi tên người bị thương)

=> Đáp án là phần in đậm


 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021