Read Unit 13: Festivals

 • 1 Đánh giá

Phần này sẽ giúp bạn học rèn luyện kĩ năng đọc hiểu thông qua chủ đề "Festivals" (lễ hội). Bạn học chú ý gạch chân các từ vựng mới và các cách dùng từ thông dụng xuất hiện trong bài. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

READ– UNIT 13: FESTIVALS

Christmas is an important festival in many countries around the world. (Giáng sinh là một ngày lễ quan trọng ở nhiều nước trên thế giới.)

Dịch bài:

Cây Giáng sinh

Đêm Giáng Sinh vào đầu thập niên 50, một số người đã trang hoàng một cải cây rồi đem đặt nó ờ nơi họp chợ trong thành phố Latvia của Riga. Tục lệ này đã lan truyền khắp châu Âu và cuối cùng đã đến nước Mỹ vào thập niên 80.

Thiệp mừng Giáng sinh

Giữa thế kỉ 19, một người Anh muốn gửi những lời chúc nhân dịp Giáng sinh cho bạn mình vì thế mà anh đã nhờ người thiết kế một tấm thiệp. Bổn mươi năm sau. những tấm thiệp kiểu này đã trờ thành một phần trong truyền thống ngày Giáng sinh.

Những bài hát mừng Giáng sinh

Cách đây 800 năm, người ta đã hát những bài hát mừng Giáng sinh cho người dân thành phổ và thôn quê nghe. Những bài hát này là những câu chuyện đã được phổ nhạc và hầu hết dân chúng đều thích. Tuy nhiên những vị đứng đầu Giáo hội lại không thích. Họ nói những bài hát dó không phù hợp. nhưng cách đây khoảng 180 năm những bài hát đó lại phổ biến trở lại.

Ông già Nô-en.

Năm 1823. vị thánh bảo hộ trẻ em. Saint Nicholas xuất hiện trong một bài thơ có tên lả Chuvến đến thăm cùa Thánh Nicholas. Nhân vật trong bài thơ là một người mập và vui tính luôn mặc bộ quần áo đỏ và tặng trẻ em rất nhiều quà vào đêm Giáng sinh. Bài thơ đã được Clement Clarke Moore, một giáo sư người Mỹ viết đã trở thành nổi tiếng ờ Mỹ. ông già Nô-en mô phỏng theo hình ảnh Thánh Nicholas trong bài thơ này.

1. Complete the table. (Hoàn thành bảng sau.)

Giải:

Christmas Specials

Place of origin

Date

The Christmas tree (cây giáng sinh)

Riga

early 1500s (Đầu những năm 1500)

The Christmas card (thiệp giáng sinh)

England

mid- 19th century (giữa thế kỉ 19)

Christmas carols (bài hát giáng sinh)

(no information)

800 years ago (800 năm trước)

Santa Claus (ông già noel)

USA

1823

2. Answer the questions. (Trả lời câu hỏi.)

Giải:

 • a) How long ago did the Christmas tree come to the USA? (Cây giáng sinh đến Mỹ khi nào?)
  => The Christmas tree came to the USA in the 1800s. (Cây giáng sinh đến Mỹ vào những năm 1800)
 • b) Why did the Englishman have someone design a card? (Tại sao người Anh có ai đó thiết kế thiệp giáng sinh?)
  => Because he wanted to send Christmas greetings to his friends. (Vì anh ta muốn gửi lời chào giáng sinh đến bạn của anh ta.)
 • c) When were Christmas songs first performed? (Khi nào bài hát giáng sinh được biểu diễn lần đầu?)
  => Christmas songs were first performed 800 years ago. (Bài hát giáng sinh được biểu diễn lần đầu vào 800 năm trước.)
 • d) Who wrote the poem A Visit from Saint Nicholas? (Ai viết bài thơi Một chuyến thăm từ thánh Nicholas?)
  => An American professor named Clement Clarke Moore wrote A visit from Saint Nicholas. (Một giáo sư người Mỹ tên là Clement Clarke đã viết “Một chuyến thăm từ thánh Nicholas”)
 • e) What is Santa Claus based on? (Ông già noel dựa trên điều gì?)
  => Santas Claus is based on the description of Saint Nicholas in the poem. (Ông già Noel được dựa trên bài thơ về thánh Nicholas.)

 • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021