Getting started Unit 15: Computers

  • 1 Đánh giá

Đây là phần khởi động của Unit 15 với chủ đề: Computers (Máy vi tính). Phần này sẽ giúp bạn học làm quen với các từ vựng mới và có cái nhìn tổng quan về chủ đề. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập sách giáo khoa.

GETTING STARTED – UNIT 15: COMPUTERS

Work with your partner. Make a list of how computers can help us. (Hãy làm việc vói bạn bên cạnh liệt kê những việc máy vi tính có thể giúp chúng ta.)

Giải:

  • Computers save time. (Máy vi tính tiết kiệm thời gian.)
  • Computers can work much faster than a person can. (Máy vi tính làm việc nhanh hơn con người rất nhiều.)
  • Computers can help us in composing music and so on. (Máy vi tính có thể giúp chúng ta sáng tác nhạc và nhiều hơn thế.)
  • Computers help us save a huge of information. (Máy tính giúp ta lưu trữ một lượng lớn thông tin.)

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021