Listen Unit 9: A first-aid course

 • 1 Đánh giá

Phần "Listen" sẽ giúp bạn học rèn luyện kĩ năng nghe thông qua chủ đề của Unit 9: A first-aid course. Bạn học chú ý lắng nghe và ghi lại các từ vựng mới và luyện cách phát âm theo băng. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

 • Listen

LISTEN – UNIT 9: A FIRST-AID COURSE

Match the letters A. B. C. D. E. or F to the correct word in the box. Then put them in the correct order as you hear. (Hãy ghép tranh A, B, C, D, E hoặc F với từ mô tả tranh đúng cho trong khung rồi xếp chúng theo trật tự đúng khi nghe băng.)

Giải:

 • A. ambulance (xe cứu thương)
 • B. wheelchair (xe lăn)
 • C. crutches (nạng)
 • D. eyechart (biểu đồ kiểm tra mắt)
 • E. scale (cái cân)
 • F. stretcher (xe đẩy)

Nội dung bài nghe:

 • There is the emergency room in a large hospital. A paramedic is wheeling a patient on a stretcher into the emergency room where a doctor is waiting to treat the patient. The patient doesn’t look well. His head is bandaged and his eyes are closed.
 • A nurse is pushing an empty wheelchair towards the exit. She is probably taking it to a patient in the ambulance.
 • The eye chart on the wall is used to check people’s eyesight. The chart consists of about 28 letters ranging in size from about 5 centimetres in height at the top of the chart to about 1 centimetre at the bottom.
 • A doctor is trying to weigh a crying baby on the scale. The baby’s mother is standing nearby. She’s trying to stop her child from crying.
 • The crutches, which are for someone with a broken leg, are leaning against the wall.

Dịch:

 • Có phòng cấp cứu trong một bệnh viện lớn. Một nhân viên y tế đang khiêng một bệnh nhân trên cáng vào phòng cấp cứu, nơi một bác sĩ đang đợi điều trị cho bệnh nhân. Bệnh nhân không khỏe. Đầu của ông ta bị băng bó và đôi mắt của ông ta khép lại.
 • Một y tá đang đẩy một chiếc xe lăn trống ra khỏi lối ra. Cô ấy có thể đưa nó để đón bệnh nhân trong xe cứu thương.
 • Các biểu đồ mắt trên tường được sử dụng để kiểm tra thị lực của người dân. Biểu đồ bao gồm khoảng 28 chữ cái có kích thước từ khoảng 5 cm ở đầu biểu đồ đến khoảng 1 cm ở phía dưới.
 • Một bác sĩ đang cố cân một em bé khóc trên cân. Mẹ của em bé đang đứng gần đó. Cô ấy đang cố gắng ngăn cô bé khóc.
 • Những cái nạng, dành cho người bị gãy chân, đang dựa vào tường.

 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021