Giá trị nội dung và nghệ thuật trong Hầu trời

  • 1 Đánh giá

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Giá trị nội dung và nghệ thuật trong "Hầu trời"

Bài làm:

1. Giá trị nội dung

  • Bài thơ kể về việc Tản Đà được mời lên thiên đình đọc thơ cho trời và chư tiên cùng nghe, cuộc đọc thơ và đối thọai về trời. Từ đó tác giả đã thể hiện cái tôi cá nhân ngông ngạo, phóng túng, tư ý thức về tài năng, giá trị đích thực của mình và khao khát được khát vọng được khẳng định giữa cuộc đời

2. Giá trị nghệ thuật

  • Thể thơ thất ngôn trường thiên khá tự do
  • Giọng điệu thoải mái tự nhiên
  • Ngôn từ bình dân
  • 95 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021