Giá trị nội dung và nghệ thuật trong Hồi trống Cổ thành

  • 1 Đánh giá

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Giá trị nội dung và nghệ thuật trong "Hồi trống Cổ thành"

Bài làm:

1. Giá trị nội dung

  • Hồi trống cổ thành là đoạn trích thể hiện nổi bật tính cách, phẩm chất trong sáng, đẹp đẽ của Trương Phi, lòng trung nghĩa của Quan Vũ. Không những thế còn ca ngợi tài năng, khí phách của những người anh hùng dưới trướng Lưu Bị và thêm trân trọng tình cảm keo sơn gắn bó giữa ba anh em kết nghĩa vườn đào.

2. Giá trị nghệ thuật

  • Ngôn ngữ kể sinh động, sử dụng nhiều lối cổ, lối văn biền ngẫu
  • Lời kể giản dị
  • Xây dựng nhân vật đặc sắc
  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021