Giá trị nội dung và nghệ thuật trong Thúy Kiều báo ân báo oán

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Giá trị nội dung và nghệ thuật trong " Thúy Kiều báo ân báo oán"

Bài làm:

1. Giá trị nội dung

  • Qua ngôn ngữ đối thoại Nguyễn Du đã làm nổi bật tính cách nhân vật Thuý Kiều và nhân vật Hoạn Thư. Đoạn trích Thuý Kiều báo ân báo oán là sự thể hiện ước mơ công lí chính nghĩa theo quan điểm của quần chúng nhân dân: con người bị áp bức đau khổ vùng lên cầm cán cân công lí; “ở hiền gặp lành”.

2. Giá trị nghệ thuật

  • Nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật
  • Nghệ thuật xây dựng nhân vật qua ngôn ngữ đối thoại
  • Từ ngữ mang tính nôm na, bình dân
  • Sử dụng nhiều thành ngữ dân gian
  • Có sự kết hợp giữa yếu tố tự sự và miêu tả.
  • 29 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Ngữ văn 9 tập 1