Giải bài 1 trang 66 sách TBĐ địa lí 10

  • 1 Đánh giá

Bài 1: Trang 66 - sách TBĐ địa lí 10

Nêu rõ đặc điểm của thị trường thế giới

  • Sự phát triển của thị trường.............................................
  • Những cường quốc về xuất nhập khẩu và ngoại tệ mạnh trong hệ thống tiền tệ thế giới................................................
  • Cơ cấu hàng xuất khẩu trên thế giới...............................................................

Bài làm:

Đặc điểm của thị trường thế giới:

Sự phát triển của thị trường:

  • Thị trường thế giới hiện nay là một hệ thống toàn cầu, ngày càng phức tạp và tỏ ra chật hẹp đối với các nước phát triển.
  • Ttong nhiều năm qua, thị trường thế giới có nhiều biến động. Sự sa sút của nền kinh tế thế giới thể hiện ở sự suy giảm giá trị xuất nhập khẩu của hầu hết các mặt hàng thế giới.

Những cường quốc về xuất nhập khẩu và ngoại tệ mạnh trong hệ thống tiền tệ thế giới:

  • Cường quốc về xuất nhập khẩu: Hoa Kì, Eu, Anh, Nhật Bản,...
  • Các đồng ngoại tệ mạnh: Đô la Mỹ, Ơrô, Bảng Anh, Yên Nhât,...

Cơ cấu hàng xuất khẩu trên thế giới: Chiếm tỉ trong ngày càng cao là các sản phẩm của công nghiệp chế biến, các mặt hàng nông sản có xu hướng giảm.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021