Giải bài 1 trang 64 sách TBĐ địa lí 10

  • 1 Đánh giá

Bài 1: Trang 64 - sách TBĐ địa lí 10

Hoàn thành sơ đồ về hoạt động của thị trường và nêu khái niệm đơn giản về thị trường?

Bài làm:

Sơ đồ hoạt động của thị trường:

Khái niệm thị trường: Thị trường là nơi gặp gỡ giữa người bán và người mua

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021