Giải TBĐ địa 10 bài: Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển. Thuyết kiến tạo mảng

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 10, giải chi tiết và cụ thể bài: Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển. Thuyết kiến tạo mảng sách tập bản đồ địa lí lớp 10 trang 11. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 10.

Bài 1: Trang 11 - sách TBĐ địa lí 10

Dựa vào hình 7.1 ban chuẩn hoặc hình 8.2 ban nâng cao, kết hợp với những kiến thức đã học, em hãy điền tên các lớp và các bộ phận của từng lớp cấu trúc của Trái Đất vào sơ đồ bên.

Trả lời:

Bài 2: Trang 11 - sách TBĐ địa lí 11

Dựa vào nội dung thuyết kiến tạo mảng và những kiến thức đã học, em hãy xác định và điền tên các mảng kiến tạo lớn vào lược đồ dưới đây.

Trả lời:

Bài 3: Trang 11 - sách TBĐ địa lí 10

Dựa vào hình 7.3 ban chuẩn hoặc hình 9.1 ban nâng cao và bản đồ treo tường “Các mảng kiến tạo, các vành đai động đất và núi lửa” em hãy vẽ kí hiệu múi tên lên lược đồ trên để mô tả:

  • Những nơi diễn ra tiếp xúc tách dãn là............................................................
  • Những nơi diễn ra tiếp xúc dồn ép là................................................................

Trả lời:

  • Những nơi diễn ra tiếp xúc tách dãn là: Mảng Bắc Mỹ và mảng Á – Âu, mảng Nam Mỹ và mảng Phi, mảng Phi và mảng Ấn Độ - Ôxtrâylia, mảng Thái Bình Dương và mảng Nam cực.
  • Những nơi diễn ra tiếp xúc dồn ép là: Mảng Á – Âu và mảng Thái Bình Dương, mảng Philippin và mảng Thái Bình Dương, mảng Ấn Độ - Ôxtrâylia và mảng Thái Bình Dương.

Bài 4: Trang 11 - sách TBĐ địa lí 10

Em hãy đánh dấu X vào chỗ trống, phương án trả lời đúng trong những câu sau:

Các hoạt động động đất, núi lửa thường hay xảy ra ở:

Trung tâm các mảng kiến tạo
Rìa của các mảng kiến tạo
Những vùng tiếp xúc của mảng kiến tạo

Trả lời:

Các hoạt động động đất, núi lửa thường hay xảy ra ở:

Trung tâm các mảng kiến tạo
Rìa của các mảng kiến tạo
XNhững vùng tiếp xúc của mảng kiến tạo

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021