Giải bài 3 trang 67 sách TBĐ địa lí 10

  • 1 Đánh giá

Bài 3: Trang 67 - sách TBĐ địa lí 10

Dựa vào hình sau, nêu rõ vai trò của thị trường Châu Âu trong buôn bán toàn thế giới

Bài làm:

Vai trò của thị trường Châu Âu trong buôn bán toàn thế giới:

Châu Âu là một thị trường rộng lớn, quan trọng hàng đầu thế giới với tỉ trọng buôn bán nội vùng cũng như tỉ trọng buôn bán với toàn thế giới đứng đầu thế giới. Năm 2004, thị trường châu Âu chiếm đến 45% trong cơ cấu buôn bán của thế giới, tỉ trọng buôn bán nội vùng đạt 73,8%.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021