Giải bài 3 trang 46 sách TBĐ địa lí 10

  • 1 Đánh giá

Bài 3: Trang 46 - sách TBĐ địa lí 10

Dựa vào lược đồ và bảng số liệu dưới đây:

  • Em hãy điền tiếp vào lược đồ số liệu khai thác dầu mỏ và sản lượng điện năng của các nước chủ yếu trên thế giới.
  • Em hãy nêu nhận xét dựa trên số liệu và lược đồ đã hoàn thành

Bài làm:

Nhận xét:

  • Những khu vực, quốc gia có sản lượng dầu mỏ lớn là nơi có trữ lượng dầu mỏ lớn: Bắc Mỹ, Trung Đông, Trung Quốc và LB Nga. Sản lượng dầu mỏ lớn nhất là Ảrập Xêút (515, 3 triệu tấn), tiếp theo là LB Nga (488,5 triệu tấn).
  • Những quốc gia có sản lượng điện lớn là những quốc gia có nền công nghiệp phát triển, dẫn đầu là Hoa Kì với 4167,0 tỉ kwh, tiếp theo là Trung Quốc với 3256,0 tỉ kwh, Nhật Bản, LB Nga,...
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021