Giải TBĐ địa 10 bài: Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 10, giải chi tiết và cụ thể bài: Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất sách tập bản đồ địa lí lớp 10 trang 12. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 10.

Bài 1: Trang 12 - sách TBĐ địa lí 10

Quan sát kĩ hình 8.2 ban chuẩn hoặc hình 10.1 ban nâng cao và dựa vào kiến thức đã học, em hãy đánh dẫu vào ô trống, phương án trả lời đúng trong những câu sau:

Nếp uốn của núi được hình thành do:

Lực bị nén ép theo phương nằm ngang
Vận động nâng lên, hạ xuống (theo chiều thẳng đứng) của vỏ Trái Đất

Trả lời:

Nếp uốn của núi được hình thành do:

XLực bị nén ép theo phương nằm ngang
Vận động nâng lên, hạ xuống (theo chiều thẳng đứng) của vỏ Trái Đất

Bài 2: Trang 12 - sách TBĐ địa lí 10

Quan sát hình 8.3 ban chuẩn hoặc hỉnh 10.4 ban nâng cao và dựa vào những kiến thức đã học, em hãy cho biết:

  • Vị trí A ở hình bên là:...................................................................................
  • Vị trí B ở hình bên là: ...................................................................................

Trả lời:

  • Vị trí A ở hình bên là: Địa lũy
  • Vị trí B ở hình bên là: Địa hào

Bài 3: Trang 12 - sách TBĐ địa lí 10

Quan sát hình 8.4, hình 8.5 ban chuẩn hoặc hình 10.5 ban nâng cao và dựa vào kiến thức đã học, em hãy xác định trên lược đồ dưới đây đã xảy ra hiện tượng địa lý gì?

Trả lời:

Trên lược đồ đã xảy ra hiện tượng đứt gãy do vận động kiến tạo theo phương nằm ngang, hình thành nên địa hào ngập nước Biển Đỏ.


  • 4 lượt xem