Giải TBĐ địa 10 bài: Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 10, giải chi tiết và cụ thể bài: Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới sách tập bản đồ địa lí lớp 10 trang 25. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 10.

Bài 1: Trang 25 - sách TBĐ địa lí 10

Sau khi quan sát các hình trong SGK: hình 14.1 và hình 19.1 ban chuẩn hoặc hình 18.1 và hình 26.1 ban nâng cao, em hãy tìm những nét tương đồng về sự phân bố của các đới khí hậu và các kiểu thảm thực vật trên Trái Đất.

  • Những nơi thể hiện rõ quy luật địa đới......................
  • Những nơi thể hiện rõ quy luật phi địa đới....................

Trả lời:

  • Những nơi thể hiện rõ quy luật địa đới: Bắc Âu, Bắc Á, Bắc và Trung Phi, Đông Nam Á.
  • Những nơi thể hiện rõ quy luật phi địa đới: Ôxtrâylia, Nam Mỹ, Nam Phi, Trung và Đông Á.

Bài 2: Trang 25 - sách TBĐ địa lí 10

Quy luật phi địa đới thường được thể hiện rõ ở đâu và do nguyên nhân gì chi phối?

Trả lời:

  • Quy luật phi địa đới thường được thể hiện rõ ở các vùng núi cao và vùng nằm sâu trong nội địa.
  • Nguyên nhân: Độ cao địa hình và vị trí gần hay xa biển.

Bài 3: Trang 25 - sách TBĐ địa lí 10

Mối quan hệ giữa quy luật địa đới và quy luật phi địa đới thể hiện và diễn ra như thế nào?

Trả lời:

Mối quan hệ giữa quy luật địa đới và quy luật phi địa đới: Các quy luật địa đới và phi địa đới không có tác động riêng lẻ mà diễn ra đồng thời và tương hỗ lẫn nhau. Tuy nhiên, mỗi quy luật lại đóng vai trò chủ chốt trong từng trường hợp cụ thể, chi phối mạnh mẽ chiều hướng phát triển của tự nhiên.


  • 3 lượt xem