Giải TBĐ địa 10 bài: Vai trò và đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hường tới...

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 10, giải chi tiết và cụ thể bài: Vai trò và đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hường tới...sách tập bản đồ địa lí lớp 10 trang 44. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 10

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: Trang 44 - sách TBĐ địa lí 10

Dựa vào SGK, em hãy điền vào sơ đồ dưới đây các đặc điểm của sản xuất công nghiệp:

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 2: Trang 44 - sách TBĐ địa lí 10

Dựa vào nội dung SGK, em hãy điền vào bảng sau những nội dung phù hợp thể hiện nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố công nghiệp

=> Xem hướng dẫn giải


  • 4 lượt xem