Giải bài 2 trang 70 sách TBĐ địa lí 10

  • 1 Đánh giá

Bài 2: Trang 70 - sách TBĐ địa lí 10

Vì sao sử dụng hợp lí tài nguyên và bảo vệ môi trường?

Bài làm:

Không có nguồn tài nguyên nào là vô hạn, khi các nguồn tài nguyên được con người khai thác, nó đều bị suy giảm. Do đó, phải sử dụng hợp lí tài nguyên và bảo vệ môi trường để đảm bảo phát triển bền vững, sự phát triển của hôm nay không làm hạn chế sự phát triển của ngày mai mà phải tạo nền tảng cho sự phát triển của tương lai.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021