Giải bài 2 trang 53 sách TBĐ địa lí 10

 • 1 Đánh giá

Bài 2: Trang 53 - sách TBĐ địa lí 10

Nhận xét về sự thay đổi cơ cấu sử dụng năng lượng thế giới, giải thích:

 • Củi, gỗ: Được sử dụng sớm, có xu hướng ngày càng giảm nhanh từ 80% năm 1960 còn 5% năm 2000 và tới 2020 chỉ còn 2%. Đây là xu thế đúng vì để bảo vệ rừng.
 • Than...............................................................................................................
 • Dầu – khí: ......................................................................................................
 • Năng lượng nguyên tử, thủy điện:...................................................................
 • Năng lượng mới:.............................................................................................

Bài làm:

 • Củi, gỗ: Được sử dụng sớm, có xu hướng ngày càng giảm nhanh từ 80% năm 1960 còn 5% năm 2000 và tới 2020 chỉ còn 2%. Đây là xu thế đúng vì để bảo vệ rừng.
 • Than có xu hướng tăng mạnh trong giai đoạn 1860 – 1920 từ 18% lên 68%, đây là nguồn năng lượng được sử dụng rất nhiều trong công nghiệp. Từ sau năm 1920, có xu hướng giảm nhanh, từ 68% (năm 1920) xuống còn 16% (năm 2020) vì tìm ra các nguồn năng lượng mới thay thế, có nhiều ưu điểm hơn.
 • Dầu – khí: Có xu hướng tăng từ 2% (năm 1860) lên 58% (năm 1980), do có nhiều ưu điểm (khả năng sinh nhiệt lớn, không có tro, dễ nạp nhiên liệu, nguyên liệu cho công nghiệp hóa dầu). Trong giai đoạn 1980 – 2020 có xu hướng giảm xướng từ 58% xuống còn 44% do tìm ra nhiều nguồn năng lượng mới.
 • Năng lượng nguyên tử, thủy điện: Được sử dụng muộn, có xu hướng ngày càng tăng từ 3% (năm 1940) lên 22% (năm 2020), do đây là nguồn năng lượng có nhiều ưu điểm.
 • Năng lượng mới: Được sử dụng rất muộn, có xu hướng ngày càng tăng, từ 3% (năm 1980) lên 16% (năm 2020). Đây là những nguồn năng lượng có rất nhiều ưu điểm (dồi dào, ít gây ô nhiễm mội trường,...).

 • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021