Giải TBĐ địa 10 bài: Thực hành đọc bản đồ sự phân hóa các đới và kiểu khí hậu trên Trái Đất...

 • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 10, giải chi tiết và cụ thể bài: Thực hành đọc bản đồ sự phân hóa các đới và kiểu khí hậu trên Trái Đất... sách tập bản đồ địa lí lớp 10 trang 18. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 10.

Bài 1: Trang 18 - sách TBĐ địa lí 10

Dựa vào lược đồ Các đới khí hậu trên Trái Đất trong hình 14.1 SGK ban chuẩn hoặc hình 18.1 SGK ban nâng cao, em hãy cho biết:

 • Trên Trái Đất có bao nhiêu đới khí hậu? Kể tên các đới khí hậu đó..........................................
 • Tên các kiểu khí hậu ở các đới khí hậu sau:
  • Nhiệt đới...................................
  • Cận nhiệt đới.............................
  • Ôn đới.......................................
 • Nhận xét sự phân hóa khác nhau giữa đới khí hậu ôn đới và đới khí hậu nhiệt đới....................

Trả lời:

 • Trên Trái Đất có 7 đới khí hậu. Các đới khí hậu phân bố đối xứng nhau qua Xích đạo, bao gồm:
  • Đới khí hậu Xích đạo.
  • Đới khí hậu Cận xích đạo.
  • Đới khí hậu Nhiệt đới.
  • Đới khí hậu Cận nhiệt.
  • Đới khí hậu Ôn đới.
  • Đới khí hậu Cận cực.
  • Đới khí hậu Cực.
 • Tên các kiểu khí hậu ở các đới khí hậu sau:
  • Nhiệt đới gồm có: Kiểu khí hậu nhiệt đới lục địa, kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa.
  • Cận nhiệt đới: Kiểu khí hậu cận nhiệt lục địa, kiểu khí hậu cận nhiệt gió mùa và kiểu khí hậu cận nhiệt địa trung hải.
  • Ôn đới: Kiểu khí hậu ôn đới lục địa và kiểu khí hậu ôn đới hải dương.
 • Sự phân hóa khác nhau giữa đới khí hậu ôn đới và đới khí hậu nhiệt đới.
  • Ở đới khí hậu ôn đới, các kiểu khí hậu chủ yếu phân hóa theo chiều kinh tuyến.
  • Ở đới khí hậu nhiệt đới, các kiểu khí hậu chủ yếu phân hóa theo chiều vĩ tuyến.

Bài 2: Trang 18 - sách TBĐ địa lí 10

Căn cứ vào các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa A, B, C, D dưới đây, em hãy xác định chúng tiêu biểu cho kiểu khí hậu nào?

Trả lời:

Bài 3: Trang 18 - sách TBĐ địa lí 10

Em hãy cho biết khí hậu Việt Nam thuộc kiểu khí hậu nào và đới khí hậu nào?

Trả lời:

Khí hậu Việt Nam thuộc kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa và thuộc đới khí hậu nhiệt đới.


 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021