Giải bài 1 trang 56 sách TBĐ địa lí 10

  • 1 Đánh giá

Bài 1: Trang 56 - sách TBĐ địa lí 10

Với sự hiểu biết của mình, em hãy nêu rõ vai trò của ngành giao thông vận tải trong phát triển kinh tế và đời sống.

Bài làm:

Vai trò của ngành giao thông vận tải trong phát triển kinh tế và đời sống:

  • Giúp cho quá trình sản xuất xã hội diễn ra liên tục, bình thường.
  • Đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân.
  • Nhân tố quan trọng phân bố sản xuất và dân cư.
  • Thúc đẩy hoạt động kinh tế – văn hóa ở các vùng núi xa xôi.
  • Củng cố tính thống nhất của nền kinh tế, tăng cường sức mạnh quốc phòng.
  • Thực hiện mối giao lưu kinh tế – xã hội giữa các vùng, các nước trên thế giới.
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021