Giải TBĐ địa 10 bài: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 10, giải chi tiết và cụ thể bài: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên sách tập bản đồ địa lí lớp 10 trang 68. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 10

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: Trang 68 - sách TBĐ địa lí 10

Phân biệt môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo

Môi trường tự nhiênMôi trường nhân taoh
Nguồn gốc phát sinh
Thành phần

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 2: Trang 68 - sách TBĐ địa lí 10

Nêu rõ chức năng của môi trường và ghi vào sơ đồ sau:

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 3: Trang 68 - sách TBĐ địa lí 10

Trình bày vai trò của môi trường đối với sự phát triển xã hội loài người?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 4: Trang 69 - sách TBĐ địa lí 10

Lập sơ đồ phân loại tài nguyên theo khả năng hao kiệt trong quá trình sử dụng. Nêu ví dụ cụ thể:

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 5: Trang 69 - sách TBĐ địa lí 10

Nêu những dấu hiệu của sự suy thoái tài nguyên đất và tài nguyên sinh vật nếu bị khái thác không hợp lí

=> Xem hướng dẫn giải


  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021