Giải bài 1 trang 62 sách TBĐ địa lí 10

  • 1 Đánh giá

Bài 1: Trang 62 - sách TBĐ địa lí 10

Nêu rõ vai trò của ngành thông tin liên lạc?

Bài làm:

Vai trò của ngành thông tin liên lạc là:

  • Đảm nhận sự vận chuyển đến các tin tức nhanh chóng kịp thời
  • Góp phần thực hiện các mối giao lưu giữa các địa phương và các nước trên thế giới
  • Thay đổi mạnh mẽ quan niệm của con người về thời gian và không gian.
  • Tác động sâu sắc đến toàn bộ đời sống kinh tế - xã hội của thế giới.
  • Là thước đo của nền văn minh.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021