Giải TBĐ địa 10 bài: Thực hành viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuyê và kênh đào Panama

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 10, giải chi tiết và cụ thể bài: Thực hành viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuyê và kênh đào Panama sách tập bản đồ địa lí lớp 10 trang 60. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 10

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: Trang 60 - sách TBĐ địa lí 10

Dựa vào số liệu về khoảng cách quãng đường qua Xuy-ê và vòng châu Phi trong bảng trên, hãy:

A. Tính quãng đường vận chuyển được rút ngắn: Số hải lí và số % so với tuyến đường đi vòng châu Phi.

B. Nêu đặc điểm của kênh đào Xuy-ê và những lợi ích của nó đối với ngành hàng hải thế giới.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 1: Trang 60 - sách TBĐ địa lí 10

Dựa vào số liệu về khoảng cách quãng đường qua Xuy-ê và vòng châu Phi trong bảng trên, hãy:

A. Tính quãng đường vận chuyển được rút ngắn: Số hải lí và số % so với tuyến đường đi vòng châu Phi.

B. Nêu đặc điểm của kênh đào Xuy-ê và những lợi ích của nó đối với ngành hàng hải thế giới.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 2: Trang 61 - sách TBĐ địa lí 10

Dựa vào số liệu về khoảng cách quãng đường qua kênh Panama và vòng qua Nam Mỹ trong bảng dưới đây, em hãy:

A. Tính quãng đường vận chuyển được rút ngắn: Số hải lí và số % so với tuyến đường đi vòng qua Nam Mỹ.

B. Nêu đặc điểm của kênh Panama và những lợi ích của nó trong giao lưu kinh tế giữa vùng châu Á – Thái Bình Dương và Hoa Kì.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021