Giải bài 2 trang 61 sách TBĐ địa lí 10

 • 1 Đánh giá

Bài 2: Trang 61 - sách TBĐ địa lí 10

Dựa vào số liệu về khoảng cách quãng đường qua kênh Panama và vòng qua Nam Mỹ trong bảng dưới đây, em hãy:

A. Tính quãng đường vận chuyển được rút ngắn: Số hải lí và số % so với tuyến đường đi vòng qua Nam Mỹ.

B. Nêu đặc điểm của kênh Panama và những lợi ích của nó trong giao lưu kinh tế giữa vùng châu Á – Thái Bình Dương và Hoa Kì.

Bài làm:

A. Tính quãng đường vận chuyển được rút ngắn: Số hải lí và số % so với tuyến đường đi vòng qua Nam Mỹ.

B. Đặc điểm và lợi ích của kênh đào Panama trong giao lưu kinh tế giữa vùng châu Á – Thái Bình Dương và Hoa Kì

Đặc điểm:

 • Thời gian xây dựng: từ năm 1882 đến năm 1914
 • Nước quản lí: Từ 1904 đến tháng 12 năm 999 do Mỹ quản lí. Từ 12/1999 đến nay do Pa –ra-ma quản lí.
 • Chiều dài: 64 km
 • Chiều rộng mặt kênh: 200m
 • Trọng tải tàu chứa khoảng 65 nghìn tần và 80 nghìn tấn ( trọng tải dằn).
 • Thời gian qua kênh: 16 kênh

Vai trò:

 • Là con đường ngắn nhất nối Thái Bình Dương,
 • Giảm cước phí vận chuyển
 • Tăng khả năng cạnh tranh của hàng hóa.
 • Đẩy mạnh giao lưu giữa các vùng thuộc châu Á – Thái Bình Dương với Hoa Kì, thúc đẩy kinh tế phát triển.
 • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021